Emekli Aylıklarını Etkileyen Enflasyon Davası Anayasa Mahkemesi’ne Taşındı

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) – Eski Tetkik Hakimi Önder Tekin, “TÜİK’in 2023 yılının ilk altı aylık enflasyon verilerinin emekli aylığını doğrudan ilgilendirdiği ve gerçek dışı tüketici fiyat endeksi açıklamaları ile halkı yoksullaştırdığı” gerekçesiyle açtığı davanın reddedilmesinin ardından, bu defa bireysel başvuru yoluyla konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

Eski Tetkik Hakim Önder Tekin, Tüketici Fiyat Endeksi’nin altı aylık periyotlar dönemindeki artış oranlarının doğrudan emekli aylığının artışında etken olduğunu gerekçe göstererek 2023 yılı ilk altı aylık enflasyon artış oranına ilişkin işlemin iptali istemiyle Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, davayı görev yönünden reddederek, dava dosyasını Danıştay 10. Dairesi’ ne gönderdi. Danıştay 10. Dairesi de davayı görevden reddederek, yeniden Ankara 4. İdare Mahkemesi’ ne gönderdi. Ankara 4. İdare Mahkemesi ise idari davaya konu edilebilecek bir işlem bulunmadığına yönelik karar verdi.

Bu kararın ardından Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunan Hakim Önder Tekin, mahkemeye erişim hakkının, adil yargılanma hakkının ve mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasında bulundu ve “Geçen yıl da TÜİK’in 2021 yılı ikinci altı aylık enflasyon oranının iptali istemiyle açtığım davanın reddi kararının kesinleşmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuştum. Her iki başvurum bireysel başvuru olsa da Anayasa Mahkemesi’nce hak ihlali kararı verilmesi durumunda milyonlarca kamu görevlisi ile emeklinin bu karardan olumlu etkilenecek olması nedeniyle bu bireysel başvuruların biran önce sonuçlandırılmasında kamu yararı vardır. Anayasa Mahkemesi’nin kamu yararı olan bireysel başvuruları biran önce ele alarak karar vermesini bekliyorum” dedi.

“TÜİK’E KARŞI AÇILAN BU DAVADA HAKLIYIZ”

“Emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırında aylığa mahkum edilmelerinin nedeni TÜİK’in enflasyonu düşük açıklamasıdır” diyen Tekin, şunları söyledi:

“Hak ihlali kararı verilmesi durumunda yeniden davayı ele alacak olan İdare Mahkemesi’nin alanında uzman kişilerden oluşturacağı bilirkişilerin yapacağı inceleme sonucunda davada haklılığım anlaşılacaktır. Sabahattin Ali’nin yıllar öncesinde söylediği gibi ‘Anayasa Mahkemesi ve mahkemelerden beklediğim adalet, vermekle yükümlü oldukları da adalettir.’ TÜİK, enflasyonun artış oranının emeklilerin aylıklarının artışında doğrudan etkisini bulunmadığı kanaati ile davayı reddeden yargıçların aylıklarının alım güçlerinin yüksek enflasyon nedeniyle erimesini kısmen de olsa TÜİK enflasyon artış oranı ile giderilmiştir. Aynı yargıçların geçimini sağladığı, aylığının alım gücünü koruyabilmek için TÜİK enflasyon oranı doğrultusunda artış yapılmasına itirazı olmaz, aylığına yapılan artışı harcarken aynı enflasyon oranının iptali istemiyle açılan davada TÜİK enflasyonunun emekli aylığına doğrudan bir etkisinin olmadığı gerekçesi ile davayı reddetmesi tam bir çelişkidir. TÜİK enflasyonu yargıç aylık alırken ‘in’, yargıç karar verirken ‘out.’ Enflasyonu TÜİK ezmektedir. TÜİK’in ezdiği enflasyonun gerçeği de emekliyi, memuru ezmektedir. Yıllardır bilinçli bir şekilde TÜİK eliyle yoksullaştırılan kamu görevlileri ve emeklilerinin adalet talepleri insanca yaşama isteklerinin mahkemelerce dikkate alınmasını istiyoruz. TÜİK’e karşı açılan du davada haklıyız, hakkımızın ihlal edilmemesini istiyoruz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir