Ev ve iş yeri sahipleri dikkat. Müjde olarak açıklanmıştı ertelendi

Ticaret Bakanlığı’nca hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu karar kapsamında, değişikliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşınmaz ticaretine yönelik gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı olan işletme ve sözleşmeli işletmelerce 31 Aralık’a kadar yapılan yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim koşulu aranmayacak. Ayrıca, Bakanlık ilgili süreyi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama çerçevesinde, emlak sektöründe kayıt dışı faaliyetlerin ve haksız rekabetin önlenmesi, adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve kaliteli hizmet sunumu sağlanarak tüketici mağduriyetlerinin engellenmesi suretiyle Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 2018’den bu tarafa yürürlükte olduğu hatırlatıldı.

Sektörde sorunların kaldırılması hedeflendi

Yapılan açıklama kapsamında, yönetmelikle, taşınmaz ticaretinin Bakanlık tarafından yetki belgesi alan işletmeler tarafından yapılması tahmin edildi fakat taşınmaz ticaretiyle iştigal eden emlak işletmelerinin, yetki belgesi alınması için gerekli diğer tüm şartları haiz olmalarına rağmen mesleki deneyim koşulunu sağlayamamaları sebebiyle, yetki belgesi temininde sorun yaşadıkları anlaşıldı.

Bu çerçevede, yaşanan sıkıntıların ortadan kaldırılması ve sektör beklentilerinin karşılanması amacıyla yönetmelik değişikliği ihtiyacı ortaya çıktı.

Mevzuat değişikliği, hem mesleki deneyim şartının karşılanabileceği emlak işletmesi bulma konusunda yaşanan güçlükler hem de mesleki deneyim şartının sektöre kattığı nitelikli iş gücüyle hizmet kalitesi hususları göz önünde tutularak, bir defaya mahsus mesleki deneyim şartı konusunda mağduriyet yaşayan sektör temsilcilerine getirilen istisnai bir düzenlemedir.” İfadelerine yer verildi.

Yapılan düzenlemeyle emlak piyasasında, özellikle yetki belgeli emlak işletmelerinin aleyhine sonuçlar ortaya çıkaran kayıt dışılığın ve haksız rekabetin yarattığı olumsuz durumların engellenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklama kapsamında “İdari para cezasına maruz kalınmaması için halihazırda yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerinin söz konusu düzenlemeyle getirilen kolaylıktan faydalanarak en kısa sürede yetki belgesi temin etmeleri azami önem arz ediyor.” değerlendirilmesine yer verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir